YÜKSEK ÖĞRENİM DESTEĞİ MÜRACAATI HAKKINDA DUYURU

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

Yönetim Kurulumuzun 15.06.2017 tarih ve 444 sayılı kararıyla 2017 - 2018 eğitim- öğretim döneminde Vakfımızın mali imkanları göz önünde bulundurularak, Yüksek Öğrenim Desteği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli belgelerle 31.12.2017 tarihine kadar başvuran üyelerimize, 01.10.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 2017 yılında Lisans Yerleştirme Sınavında herhangi bir puan türünden sıralamada binbir ile beş bin arasına girdiğini belgeleyen ve talep edenlere aylık 375-TL, sıralamada ilk bine girdiğini belgeleyen ve talep edenlere aylık 500-TL ve diğer öğrencilere aylık 250-TL Yüksek Öğrenim Desteği ödenmesine karar verilmiştir.

Buna göre;

a) Yüksek Öğrenim Desteğine ilk defa başvuracak olan üyelerimiz;

- Öğrencinin okulundan alınmış yeni tarihli Öğrenci Belgesini,

- Öğrenci 2017 yılında yapılan LYS sınavında herhangi bir türünden ilk bin kişi arasında veya bin bir ile beş bin arasında yer almışsa, puan belgesinin bir suretini,

- Öğrenci adına açılacak Posta çeki hesap numarasını,

- Öğrenci ve Kefillerin Nüfus Cüzdanı Fotokopileri,

- Vakfımız web sayfasında yer alan Destek İstek Formu ile destek alınacak her öğretim yılı için, ilk bine girip aylık 500-TL destek alacaklar 7.000-TL (Yedibin) üzerinden, binbir ile beş bin arasına girip aylık 375-TL destek alacaklar için 5.000-TL (Beşbin) üzerinden ve ilk beş bin dışında aylık 250-TL destek alacaklar için ise 4.000-TL (Dörtbin) üzerinden hesaplanarak hazırlanacak ve Ünite Müdürlüğüne, Notere veya Avukatına onaylatılmış, Taahhüt ve Kefalet Senedi’ ni , tamamlayıp müracaatlarını sonuçlandırmaları gerekmektedir.

b) Daha önceki yıllarda yüksek öğrenim desteği tahsis edilip, öğrenim desteği almaya devam edecek olan üyelerimizin, sadece öğrencinin eğitiminin devam ettiğini gösterir, okuldan alınmış yeni tarihli öğrenci belgesinin asıllarını, en geç 31.12.2017 tarihine kadar Vakfımıza ulaştırmaları gerekmektedir. Aksi halde PTT ve Türk Telekom Vakfı Yüksek Öğrenim Destek Yönetmeliği hükümlerine göre 2017 - 2018 Eğitim – Öğretim döneminde Yüksek Öğrenim Desteği verilemeyecektir.

 

2017 TEMMUZ AYI GERİ ÖDEMESİ BAŞLAYANLARIN LİSTESİ

 

Yüksek Öğrenim Desteği Geri Ödemesi Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

1. Geri ödemeler 66001 no.lu Posta Çeki aracılığı yapılabildiği gibi, Üyelerimiz maaş hesabından kesilmesi için yazılı dilekçe vermesi halinde borç bitene kadar Vakfımız tarafından tahsili yapılabilir.

2. Destek geri ödemesi yapılırken karışıklığa neden olmamak için, Üye Adı Soyadı ve Öğrenci Adı Soyadı ve T.C. Kimlik No gibi unsurların yazılması gerekir.

3. Ödenmeyen her ay için 15-TL gecikme cezası işler. (Çalışan üye aidatı oranında)

4. Destek geri ödemesi devam ederken Üyenin, Vakıf üyeliğinin düşmesi ya da istifası halinde ceza 2 katı (15x2=30-TL) olur.

5. Taksit ödemeleri verilen taksit rakamların altında ödenemez. ( 300-TL, 425 ve 550-TL)

6. Peşin ödeme veya ileriye dönük olarak taksit rakamları üzerinde ödeme yapılabilir.

7. Hesap uyuşmazlıklarında Vakıf kayıtları esas alınacağından Üyelerimizin Senet iadelerini alana kadar dekontlarını saklamaları gerekir.

8. Ödemelerini eksik ya da düzensiz ödeyenler konusunda yazılı tebligat yapılmayacaktır. Tebligatlar üyelerimizin bildirmiş oldukları telefon numaralarına SMS aracılığı ile yapılır. Numarasını eksik ve hatalı bildirenler ile numara değişikliğini zamanında bildirmeyenlere gönderilemeyen bildirim mesajlarından dolayı Vakfımız sorumlu değildir. 4 ay boyunca ödeme yapmayan üye ve kefilleri hakkında hukuki takibat işlemi başlatılacaktır.

9. Üyelerimiz durumları hakkında meydana gelen değişiklikleri (nakil, tayin, emeklilik, adres bilgileri) en kısa zamanda Vakfımıza bildirmekle yükümlüdürler.