PTT VAKFI EMEKLİLİK YARDIM YÖNETMELİĞİ

Madde 1- AMAÇ

(1) Bu yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak, üyelerine emekli olmaları halinde, yardım yapmak üyeler arasında yardımlaşma suretiyle dayanışmayı sağlamaktır.

Madde 2- KAPSAM

(1) Emeklilik yardımından, bu yönetmelikte belirtilen üyelik sürelerini tamamlayan üyeler yararlanır.

(2) Ancak, mücbir sebep halleri hariç toplu ödeme yapılarak geriye dönük üyelik isteği kabul edilmez.

Madde 3- EMEKLİLİK YARDIMINDAN FAYDALANACAKLAR

(1) Emeklilik Yardımından, başvuru tarihinde kesintisiz en az 5 yıl ve üzerinde üyelik aidatı ödeyen ve her ne şekilde olursa olsun emekli olan ve emekli yardımı başvurusunu yaptığı tarihte de üyeliği devam edenler yararlanır.

Madde 4- EMEKLİLİK YARDIMI

(1) Emeklilik Yardımı üyelerin üyelik kıdemlerine göre verilir.

Üyelik Kıdemi Aidat/TL Ödenecek Miktar/TL
5 yıldan fazla 6 yıldan az 25 500
6 yıldan fazla 7 yıldan az 25 600
7 yıldan fazla 8 yıldan az 25 700
8 yıldan fazla 9 yıldan az 25 800
9 yıldan fazla 10 yıldan az 25 900
10 yıldan fazla 11 yıldan az 25 1.000
11 yıldan fazla 12 yıldan az 25 1.100
12 yıldan fazla 13 yıldan az 25 1.200
13 yıldan fazla 14 yıldan az 25 1.300
14 yıldan fazla 15 yıldan az 25 1.400
15 yıldan fazla 16 yıldan az 25 1.500
16 yıldan fazla 17 yıldan az 25 1.600
17 yıldan fazla 18 yıldan az 25 1.700
18 yıldan fazla 19 yıldan az 25 1.800
19 yıldan fazla 20 yıldan az 25 1.900
20 yıldan fazla 21 yıldan az 25 2.000
21 yıldan fazla 22 yıldan az 25 2.100
22 yıldan fazla 23 yıldan az 25 2.200
23 yıldan fazla 24 yıldan az 25 2.300
24 yıldan fazla 25 yıldan az 25 2.400
25 yıldan fazla 26 yıldan az 25 2.500
26 yıldan fazla 27 yıldan az 25 2.600
27 yıldan fazla 28 yıldan az 25 2.700
28 yıldan fazla 29 yıldan az 25 2.800
29 yıldan fazla 30 yıldan az 25 2.900
30 yıldan fazla 31 yıldan az 25 3.000
31 yıldan fazla 32 yıldan az 25 3.100
32 yıldan fazla 33 yıldan az 25 3.200
33 yıldan fazla 34 yıldan az 25 3.300
34 yıldan fazla 35 yıldan az 25 3.400
35 yıldan fazla 25 3.500

 

(2) Yapılacak yardımın ödeme tutarı ve şeklini, üyelik sürelerine göre kategoriler tespit edip yardım tutarını da buna göre belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 5- EMEKLİLİK YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) Emeklilik yardımından yararlanmak isteyen üye, emeklilik nedeniyle ayrıldığına ilişkin ilgili kurumdan aldığı yazıyı veya emeklilik kartının tasdikli bir örneğini bir dilekçe ekleyerek en geç bir yıl içinde müracaat etmek zorundadır.

Madde 6-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

(1) Vakfımızda kesintisiz 5 yılın üzerinde üyelikleri olanların emekli olmadan önce ölümü halinde sadece ölüm yardımı yapılır.

(2) Üyeler emeklilik yardım talebine dair dilekçelerinde üyelik tarihini ve bu tarihten itibaren Vakıf Başkanlığına kesintisiz üyelik aidatlarını ödediğini bildirirler.

(3) Emeklilik yardımı sadece bir kez yapılır.

(4) Emeklilik yardımı işlemlerinde Vakıf resmi kayıtları esas alınır.

(5) Emeklilik yardımı, üyenin bildireceği Posta Çeki hesabına ödenir.

(6) Emeklilik yardım talebinin karşılanabilmesi için emekli olduğu tarih itibariyle üyeliğinin bulunması gerekir.

Madde 7- YÜRÜRLÜLÜK

(1) Bu yönetmelik 01.06.1997 tarihinde yapılan Genel Kurul kararı gereğince kabul edilmiştir.

(2) Vakıf Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer.

(3) Ancak, emeklilik yardımı uygulamasına başlama tarihini Yönetim Kurulu belirler.

Madde 8- YÜRÜTME

(1) Bu Yönetmelik hükümleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

Tweet