TARİHÇE

VAKFIN KURULUŞU VE YAZIŞMA ADRESİ:

Vakfımızın Türk medeni kanunu hükümlerine göre 31.12.1974 tarihinde “ PTT Personeli Emekliler Dul ve Yetimler Sağlık Sosyal ve Kültürel Hizmetler Yardımlaşma Vakfı “ adıyla kurulmuş 18.02.1975 tarih ve 15153 sayılı resmi gazetede yayınlanarak faaliyete geçirilmiştir.

Vakfın adı, “ PTT ve Türk Telekom VAKFI “ olarak değiştirilmiştir.

Yazışma adresi: İzmir-2 caddesi No:40/6 Kızılay ÇANKAYA / ANKARA olup, posta kod numarası 06440 dır.

Telefon numarası: 418 2058 – 418 1938 dir. Faks numarası: 418 2065 dir.

Tweet