PTT VAKFI´NA ÜYELİK KOŞULLARI PTT Vakfı´ na ;

1- PTT ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.Genel Müdürlükleri çalışanları (işçi, memur vb gibi statü farkı olmaksızın tüm çalışanlar) ile, bunların emekli, dul ve yetimleri,

2- PTT Vakfında, PTT ve Türk Telekomünikasyon Personeli Biriktirme ve Yardımlaşma Sandıklarında, PTT ve Türk Telekom Memurları Müteselsil Kefalet Sandığı ile bunların ortaklık ve/veya iştiraklerin çalışanları üye olabilmektedirler.

3- Ayrıca, Üyelikten ayrılanlar ile emekli olanlar ( emekli oluş tarihinden itibaren 6 ay içinde ) üyeliklerini devam ettirmelerini isteyen dilekçe ile müracaat etmeleri halinde, üyelikleri kesintisiz devam eder.

4- Vakfın Yönetim ve Denetim Kurulu´ na seçilenler ile PTT Başmüdürleri, Türk Telekom Genel Müdürlüğü Bölge ve İl Telekom Müdürleri ile Müstakil Ünite Müdürleri Vakfın doğal üyesi kabul edilmekte, bu sıfatlarını kaybetmeleri halinde, aidatlarını ödedikleri takdirde, üyeliklerini devam ettirebilmektedirler. (Aidat ödemeyenler yardımlardan faydalanmaları mümkün değildir). Üye olabilmek için, dilekçe ile başvurmak yeterli olmaktadır.