Madde 1- AMAÇ

(1) Bu yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak, üyelerine emekli olmaları halinde, yardım yapmak üyeler arasında yardımlaşma suretiyle dayanışmayı sağlamaktır.

Madde 2- KAPSAM

(1) Emeklilik yardımından, bu yönetmelikte belirtilen üyelik sürelerini tamamlayan üyeler yararlanır.

(2) Ancak, mücbir sebep halleri hariç toplu ödeme yapılarak geriye dönük üyelik isteği kabul edilmez.

Madde 3- EMEKLİLİK YARDIMINDAN FAYDALANACAKLAR

(1) Emeklilik Yardımından, başvuru tarihinde kesintisiz en az 5 yıl ve üzerinde üyelik aidatı ödeyen ve her ne şekilde olursa olsun emekli olan ve emekli yardımı başvurusunu yaptığı tarihte de üyeliği devam edenler yararlanır.

Madde 4- EMEKLİLİK YARDIMI

  • Emeklilik Yardımı üyelerin üyelik kıdemlerine göre verilir.
Üyelik KıdemiYardım Miktarı
15yıldan fazla6yıldan az1.200 ₺
26yıldan fazla7yıldan az1.440 ₺
37yıldan fazla8yıldan az1.680 ₺
48yıldan fazla9yıldan az1.920 ₺
59yıldan fazla10yıldan az2.160 ₺
610yıldan fazla11yıldan az2.400 ₺
711yıldan fazla12yıldan az2.640 ₺
812yıldan fazla13yıldan az2.880 ₺
913yıldan fazla14yıldan az3.120 ₺
1014yıldan fazla15yıldan az3.360 ₺
1115yıldan fazla16yıldan az3.600 ₺
1216yıldan fazla17yıldan az3.840 ₺
1317yıldan fazla18yıldan az4.080 ₺
1418yıldan fazla19yıldan az4.320 ₺
1519yıldan fazla20yıldan az4.560 ₺
1620yıldan fazla21yıldan az4.800 ₺
1721yıldan fazla22yıldan az5.040 ₺
1822yıldan fazla23yıldan az5.280 ₺
1923yıldan fazla24yıldan az5.520 ₺
2024yıldan fazla25yıldan az5.760 ₺
2125yıldan fazla26yıldan az6.000 ₺
2226yıldan fazla27yıldan az6.240 ₺
2327yıldan fazla28yıldan az6.480 ₺
2428yıldan fazla29yıldan az6.720 ₺
2529yıldan fazla30yıldan az6.960 ₺
2630yıldan fazla31yıldan az7.200 ₺
2731yıldan fazla32yıldan az7.440 ₺
2832yıldan fazla33yıldan az7.680 ₺
2933yıldan fazla34yıldan az7.920 ₺
3034yıldan fazla35yıldan az8.160 ₺
3135yıldan fazla8.400-₺

(2) Yapılacak yardımın ödeme tutarı ve şeklini, üyelik sürelerine göre kategoriler tespit edip yardım tutarını da buna göre belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 5– EMEKLİLİK YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) Emeklilik yardımından yararlanmak isteyen üye, emeklilik nedeniyle ayrıldığına ilişkin ilgili kurumdan aldığı yazıyı veya emeklilik kartının tasdikli bir örneğini bir dilekçe ekleyerek en geç bir yıl içinde müracaat etmek zorundadır.

Madde 6ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

(1) Vakfımızda kesintisiz 5 yılın üzerinde üyelikleri olanların emekli olmadan önce ölümü halinde sadece ölüm yardımı yapılır.

(2) Üyeler emeklilik yardım talebine dair dilekçelerinde üyelik tarihini ve bu tarihten itibaren Vakıf Başkanlığına kesintisiz üyelik aidatlarını ödediğini bildirirler.

(3) Emeklilik yardımı sadece bir kez yapılır.

(4) Emeklilik yardımı işlemlerinde Vakıf resmi kayıtları esas alınır.

(5) Emeklilik yardımı, üyenin bildireceği Posta Çeki hesabına ödenir.

(6) Emeklilik yardım talebinin karşılanabilmesi için emekli olduğu tarih itibariyle üyeliğinin bulunması gerekir.

Madde 7- YÜRÜRLÜLÜK

(1) Bu yönetmelik 01.06.1997 tarihinde yapılan Genel Kurul kararı gereğince kabul edilmiştir.

(2) Vakıf Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer.

(3) Ancak, emeklilik yardımı uygulamasına başlama tarihini Yönetim Kurulu belirler.

Madde 8- YÜRÜTME

(1) Bu Yönetmelik hükümleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Not: 14.06.2024 gün ve 551 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile karşılıklı ve karşılıksız yardımların ödeme miktarları, 16.07.2024 tarihinden itibaren yapılan başvurularda geçerlidir.