Vakfımızın amacı; üyelerine sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda hizmet vermek suretiyle, üyeler arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, Vakfın amacının özünü teşkil eder. Tespit edilen ilkeler,  Vakıf Senedi´nde belirtilmiştir. Vakfımız, amacını gerçekleştirmek için üyelerinden aidat almaktadır. 

Vakfımız  kuruluş amaçları doğrultusunda; Yüksek Öğrenimde çocukları okuyan üyelerine, Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlarda aylık (Temmuz-Ağustos-Eylül ayları hariç) faizsiz geri ödemeli Yüksek Öğrenim Desteği, Üyenin kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde üyelik kıdemine göre belirlenen miktarlarda Evlilik Desteği ve 2011 Kasım ayında yürürlüğe giren Nakdi Destek ile üyelerimize maddi anlamda destek vermektedir.

Ayrıca Doğum, Evlilik/Düğün, Tabii Afet, Vefat ve Emeklilik hallerinde Yönetmeliklere göre karşılıksız yardımlar yapılmaktadır.

Not: Evlilik/Düğün Yardımı, Evlilik Desteğinden farklı olup, üyenin kendisinin evlenmesi halinde üyelik kıdemine göre karşılıksız olarak yapılmaktadır.